Skutki orzeczenia separacji

Skutki orzeczenia separacji

Problemy w małżeństwie przynoszą wiele trudnych chwil dla całej rodziny. Wciąż wielu z nas nie wie, że nie muszą one kończyć się rozwodem. Można uregulować sytuację pomiędzy małżonkami w inny sposób, mianowicie decydując się na separację prawną, którą należy odróżnić od separacji faktycznej.

Czym separacja faktyczna różni się od separacji prawnej?

Z separacją faktyczną mamy do czynienia bardzo często. Należy jednak ją odróżnić od separacji prawnej, która wywołuje zupełnie inne skutki niż ta pierwsza. Separacja faktyczna występuje wówczas, gdy małżonkowie podejmują decyzję o tym, że nie chcą dzielić ze sobą swojego codziennego życia i na przykład wyprowadzają się od siebie. Mimo, że formalnie nadal są w związku małżeńskim, to nie żyją razem. Taka sytuacja może mieć wiele różnych przyczyn, jednak najważniejsze jest to, że nie wywołuje ona żadnych skutków prawnych. Oznacza to, że małżonkowie nadal mają wobec siebie prawa i obowiązki – takie same, jak wówczas, gdy żyli jeszcze razem. Z separacją prawną mamy natomiast do czynienia dopiero po orzeczeniu sądowym i możemy wymienić szereg jej skutków prawnych.

Jakie skutki ma separacja prawna?

Orzeczenie przez sąd separacji nie oznacza, że małżeństwo zostaje rozwiązane. Można tę sytuację porównać do pewnego stanu „zawieszenia” małżeństwa. Jest to bardzo ważna kwestia, ponieważ w związku z tym małżonkowie pozostający w separacji nie mogą zawrzeć innego związku małżeńskiego. Jest to zasadnicza różnica pomiędzy rozwodem, a separacją. Orzekając separację, sąd musi również wypowiedzieć się co do władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi małżonków, a także co do ewentualnych alimentów na ich utrzymanie. Dodatkowo, sąd może orzec także alimenty od jednego z małżonków na rzecz drugiego małżonka. Na wniosek sąd może dokonać także podziału majątku wspólnego małżonków. Niezwykle ważne jest również to, że małżonkowie pozostający w separacji prawnej nie dziedziczą po sobie ustawowo. Należy pamiętać również, że separację prawną można znieść. Jej zniesienie spowoduje, że jej skutki ustają. Kwestie prawne związane z separacją mogą wydawać się skomplikowane dla osoby, która na co dzień nie zajmuje się prawem. Dlatego, aby oszczędzić sobie stresu i niepokoju, warto skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej, szczególnie jeśli chodzi o tak delikatne sprawy jak na przykład rozwód czy separacja Kraków, Warszawa czy Łódź to duże miasta, w których z pewnością znajdziemy dobrego specjalistę, który udzieli nam fachowej pomocy prawnej.

Dom